Vi serverer din kommunikation, som en service. Er du klar, til kun at betale for det du bruger?

Mobil og fastnet i skyen: nemt og kosteffektivt.

Det handler om at dele, og i skyen deler vi alt. Det er enkelt og billigt.

Del din data, din tale, dine telefoner og numre.

 

Vi synes det er indlysende og meningsfuldt, at gøre det komplicerede enkelt. Det gælder også din telefoni.

Derfor giver vi dig et nummer, en voicemail og et abonnement.

 

"Firstcoms mødetelefon er virkelig brugervenlig. Vi afholder mange møder over mødetelefonen og vi har reduceret vores udgifter hertil ganske betragteligt. Jeg ved, at flere af vores klienter har stor glæde af den funktion, at et møde kan blive optaget - og efterfølgende sendt som lydfil.
Det synes jeg er smart."  -  Eva Persson - Advokat